भरती

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   उत्तरे व उत्तर तालिका (Answer Key) बाबत सूचना 28/03/2024 पी डी फ 322 DownLoadउत्तरे व उत्तर तालिका (Answer Key) बाबत सूचना डाऊनलोड
2   परिपत्रक-प्रवेशपत्र-लिपीक व तांत्रिक पदभरती प्रक्रिया-2023 13/03/2024 पी डी फ 266 DownLoadपरिपत्रक-प्रवेशपत्र-लिपीक व तांत्रिक पदभरती प्रक्रिया-2023 डाऊनलोड
3   कारागृह विभागातील आया संवर्गातील पदाबाबत. 05/03/2024 पी डी फ 2024 DownLoadकारागृह विभागातील आया संवर्गातील पदाबाबत. डाऊनलोड
4   सहाय्यक लेखनिकासाठी मागणी केलेल्या व त्यास अनुमती दिलेल्या दिव्यांग उमेदवारांची यादी 16/02/2024 पी डी फ 1053 DownLoadसहाय्यक लेखनिकासाठी मागणी केलेल्या व त्यास अनुमती दिलेल्या दिव्यांग उमेदवारांची यादी डाऊनलोड
5   परिपत्रक -दिव्यांग उमेदवार 15/02/2024 पी डी फ 2099 DownLoadपरिपत्रक -दिव्यांग उमेदवार डाऊनलोड
6   ऑनलाईन अर्ज लिंक 01/01/2024 पी डी फ 36 DownLoadऑनलाईन अर्ज लिंक डाऊनलोड
7   लिपीक/लघुलेखक/ तांत्रिक संवर्गातील (गट-क) सरळसेवा भरतीप्रक्रियेची जाहिरात सन 2024 01/01/2024 पी डी फ 8326 DownLoadलिपीक/लघुलेखक/ तांत्रिक संवर्गातील (गट-क) सरळसेवा भरतीप्रक्रियेची जाहिरात सन 2024 डाऊनलोड
8   जाहिरात-कंत्राटी विधी अधिकारी (गट-ब) पद भरती 01/10/2023 पी डी फ 1691 DownLoadजाहिरात-कंत्राटी विधी अधिकारी (गट-ब) पद भरती डाऊनलोड
9   Recruitment for Deputy Director, APCA, Vellore (Advertisement) 27/01/2023 पी डी फ 1373 DownLoadRecruitment for Deputy Director, APCA, Vellore (Advertisement) डाऊनलोड
10   विधी अधिकारी गट-ब चे पद कंत्राटी पध्दतीने भरण्याकरिता जाहिरात 23/09/2021 पी डी फ 4303 DownLoadविधी अधिकारी गट-ब चे पद कंत्राटी पध्दतीने भरण्याकरिता जाहिरात डाऊनलोड
1234567