भरती

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कारागृह विभाग लिपीक संवर्ग सरळसेवा भरतीप्रक्रिया -२०२३-२४ मूळ कागदपत्र तपासणीबाबत. New 11/07/2024 पी डी फ 1155 DownLoadकारागृह विभाग लिपीक संवर्ग सरळसेवा भरतीप्रक्रिया -२०२३-२४ मूळ कागदपत्र तपासणीबाबत. डाऊनलोड
2   कारागृह विभाग लिपीक संवर्ग सरळसेवा भरतीप्रक्रिया -२०२३-२४ मूळ कागदपत्र तपासणीबाबत. New 11/07/2024 पी डी फ 1299 DownLoadकारागृह विभाग लिपीक संवर्ग सरळसेवा भरतीप्रक्रिया -२०२३-२४ मूळ कागदपत्र तपासणीबाबत. डाऊनलोड
3   Instructions regarding document verification to shortlisted candidates New 02/07/2024 पी डी फ 1639 DownLoadInstructions regarding document verification to shortlisted candidates डाऊनलोड
4   Sr Clerk Waiting List New 01/07/2024 पी डी फ 1461 DownLoadSr Clerk Waiting List डाऊनलोड
5   Clerk Waiting List New 01/07/2024 पी डी फ 2650 DownLoadClerk Waiting List डाऊनलोड
6   Clerk Selected List New 01/07/2024 पी डी फ 6369 DownLoadClerk Selected List डाऊनलोड
7   Sr.Clerk Selected List New 01/07/2024 पी डी फ 1176 DownLoadSr.Clerk Selected List डाऊनलोड
8   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -लिपीक 13/06/2024 पी डी फ 4489 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -लिपीक डाऊनलोड
9   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - ‍ वरिष्ट लिपीक 13/06/2024 पी डी फ 1292 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - ‍ वरिष्ट  लिपीक डाऊनलोड
10   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - ‍मिश्रक 13/06/2024 पी डी फ 1268 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - ‍मिश्रक डाऊनलोड
12345678910